Czasopismo "Politechnika Częstochowska"

Pismo środowiska akademickiego "Politechnika Częstochowska" istnieje od 1997 roku. Jego łamy otwarte są zarówno dla pracowników, jak i studentów. Zamieszczane artykuły mają różnorodne tematykę: od historii Uczelni poprzez relacje z zagranicznych staży i stypendiów oraz ważne wydarzenia z życia Politechniki aż po informacje o awansach naukowych pracowników.

Redaktor naczelna: Izabela Walarowska

Kolegium redakcyjne: Dorota Bielecka, Piotr Boral, Marlena Krakowiak, Bogdan Langier, Katarzyna Łazorko, Jacek Łyp

Adres redakcji:

Ul. J.H. Dąbrowskiego 69
42- 201 Częstochowa
Tel. (34) 325 02 51
e- mail: promocja@pcz.pl

Redakcja czasopisma „Politechnika Częstochowska” zastrzega sobie prawo do skracania i opracowywania artykułów oraz zmiany tytułów.

 
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 75 16.41 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 74 10.5 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 73 8.45 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 72 7.23 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 71 9.52 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 70 9.34 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 69 5.91 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 68 6.73 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 67 7.83 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 66 8.33 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 65 8.5 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 64 8.17 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 63 6.41 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 62 8.06 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 61 7.98 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 60 3.65 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 59 6.83 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 58 5.66 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 57 7.87 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 56 5.13 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 55 6.03 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 54 9.4 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 53 4.88 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 52 5.32 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 51 6.69 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 50 4.37 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 49 3.02 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 48 4.89 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 47 4.25 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 46 8.64 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 45 36.44 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 44 62.97 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 43 21.04 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 42 15.82 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 41 19.49 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 40 20.1 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 39 13.76 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 38 13.91 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 37 15.36 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 36 12.67 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 34/35 14.22 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 33 11.86 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 31/32 14.63 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 30 12.27 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 29 13.11 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 28 18.27 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 26/27 21.06 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 25 13.97 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 24 11.87 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 23 11.87 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 21/22 8.8 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 20 8.59 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 19 9.21 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 18 5.09 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 17 8.31 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 16 8.09 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 15 8.91 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 14 7.56 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 13 9.67 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 12 7.36 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 11 10.96 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 10 11.2 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 9 8.82 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 8 15.1 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 7 10.94 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 6 10.87 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 4/5 13.05 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 3 8.06 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 2 5.56 MB pdf Pobierz
Czasopismo "Politechnika Częstochowska" nr 1 6.98 MB pdf Pobierz