Biuro Ochrony Danych, Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa

Porozumienie zawarte w Częstochowie  w dniu 10.12.2020 r, pomiędzy Rektorem Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol a Komendantem Miejskim Policji w Częstochowie insp. mgr inż. Dariusz Atłasik w sprawie współdziałania w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Politechniki Częstochowskiej

Wykaz miejsc, które są objęte monitoringiem wizyjnym na terenie Politechniki Częstochowskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 45/2020 z dnia 09.11.2020 w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 359/2020 z dnia 21.08.2020 w sprawie nowego Regulaminu imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz