Biuro Ochrony Danych, Informacji Niejawnych i Bezpieczeństwa

Wykaz miejsc, które są objęte monitoringiem wizyjnym na terenie Politechniki Częstochowskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 45/2020 z dnia 09.11.2020 w sprawie wprowadzenia Procedury dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa imprez innych niż masowe organizowanych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 359/2020 z dnia 21.08.2020 w sprawie nowego Regulaminu imprez masowych organizowanych przez Politechnikę Częstochowską Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 301/2020 z dnia 25.02.2020 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, ludzi środowiska lub zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz