Ogłoszenia

STUDIUJ I TAŃCZ

ZPiT

Po raz pierwszy w roku akademickim 2017/2018 Zespół Pieśni i Tańca  we współpracy z Politechniką Częstochowską ogłasza nabór do powstającej grupy studenckiej.

Wszystkich chętnych chcących rozwijać swoje umiejętności taneczne zapraszamy na nabór, który odbędzie się w dniu:  

11 października br. o godzinie 16:00 w Klubie Politechnik .  

Zajęcia w semestrze zimowym będą się odbywały bezpłatnie w godzinach od 16:00 do 18:00 w Klubie Politechnik.  

Systematyczne i aktywne uczestniczenie umożliwia zaliczenie zajęć wychowania fizycznego  

Więcej informacji o zespole na:  

www.zespol-czestochowa.plwww.zespol-czestochowa.pl  

facebook.pl facebook.pl/zpitczestochowa

 tel. 783-223-235  

Zainteresowani proszeni są o wypełnienie krótkiego formularza : https://goo.gl/forms/r6zjgOY3CU0lzIIk1  

Wszystkim adeptom tańca gwarantujemy dobrą zabawę, ciekawe wyjazdy i niezapomniane przygody.

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

Autor: BKiM, 27.09.2017

VIII FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Forum Kobiet

Autor: BKiM, 08.09.2017

Czasopismo "Politechnika Częstochowska"

Autor: WebAdmin, 21.07.2017

Złote Bobry

Złote Bobry

Statuetka „Złotego Bobra” 

 

Złote Bobry

30 czerwca br.  na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyła się uroczysta gala rozdania Nagród Środowiska Akademickiego Politechniki Częstochowskiej „Złote Bobry” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space.

Pomysł stworzenia nagrody był umotywowany chęcią uhonorowania wybitnych postaci, organizacji i podmiotów związanych ze środowiskiem akademickim Politechniki Częstochowskiej. SKN Design Thinking Space – pomysłodawca konkursu uważa, że należy nagradzać osoby i działania, które pozytywnie wpływają na rozwój samej Politechniki, jak i jej środowiska akademickiego, wysyłając tym samym wyraźny sygnał, że studenci wraz z resztą pracowników Uczelni zauważają i doceniają takie działania. Ma to być motywacją dla nominowanych i nagrodzonych, jak i innych osób, do dalszej aktywności oraz większego zaangażowania w życie Uczelni. Statuetka „Złotego Bobra” została wykonana przez studentów działających w SKN Design Thinking Space w Katedrze Odlewnictwa na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej.

W skład kapituły weszło kilkanaście osób, wybranych z każdego wydziału zarówno z grona studentów, jak i pracowników w proporcji 2:1, zdecydowanie wyróżniających się w swoim otoczeniu na tle całokształtu, m.in. wybitni profesorowie czy studenci, którzy rozwijają karierę naukową, a także przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Prezes SKN Design Thinking Space wraz z opiekunami. Taki skład z pewnością podnosi prestiż oraz poziom całego wydarzenia. Chcielibyśmy, by skład kapituły był zmienny na przestrzeni lat, co pozwoli na uchronienie się przed tendencyjnością ocen i pozwoli na różnorodne postrzeganie poszczególnych kategorii.

W pierwszej edycji „Złotych Bobrów” nagrody przyznane zostały w siedmiu kategoriach:

• Animator Kultury Studenckiej, w tej kategorii nagrodę otrzymał Wojciech Najman,

student Wydziału Budownictwa

• Animator Sportu, do której jedynym nominowanym, a zarazem laureatem został

 mgr Andrzej Auguściak

• Animator Nauki, której laureatem został dr inż. Piotr Gębara

• Przyjaciel Studentów – nagroda przyznawana osobno dla każdego z wydziałów

- Wydział Budownictwa – mgr inż. Marek Koniecko

- Wydział Elektryczny – dr inż. Sylwia Całus

- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki – dr inż. Milena Trzaskalska

- Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów – dr inż. Cezary Kolmasiak

- Wydział Infrastruktury i Środowiska – dr hab. inż. Lidia Dąbrowska

- Wydział Zarządzania – mgr Julian Dołowacki

• Firma Przyjazna Studentom – Maskpol S.A.

• Ambasador Politechniki Częstochowskiej – Poseł na Sejm RP Tomasz Jaskóła

• Najlepsza Organizacja Studencka/Najlepsze Koło Naukowe - Studenckie Forum Business Center Club

• Nagroda Środowiska Akademickiego – prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: rektor PCz prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki prof. dr hab. inż. Małgorzata Klimek, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Federacja Stowarzyszeń Naukowo Technicznych – Naukowej Organizacji Technicznej, Forum Uczelni Technicznych oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

P. Gębara - Złote Bobry

Animator Nauki - dr inż. Piotr Gębara z Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

 

Joanna Olawińska

Prezes SKN Design Thinking Space

 

Autor: BKiM, 06.07.2017

Mikroskop od Exact Systems

Ultranowoczesny mikroskop dla Zakładu Przetwórstwa Polimerów

Firma Exact Systems przekazała Zakładowi Przetwórstwa Polimerów Politechniki Częstochowskiej ultranowoczesny cyfrowy mikroskopu VHX-900F renomowanej japońskiej firmy Keyence o wartości prawie 150 tysięcy złotych. Mikroskop wyposażony jest w dwa obiektywy oraz oświetlacz światłowodowy ze sterowanym obszarem oświetlania. Ponadto posiada zmotyryzowaną oś Z, która pozwala na uzyskanie bardzo dużej głębi ostrości przy dużych powiększeniach, ale również wykonać pomiary obserwowanych próbek. Jest to zupełnie nowe i unikatowe podejście do budowy i działania mikroskopu.

Uroczyste przekazanie mikroskopu przez wiceprezesa Zarządu Exact Systems Lesława Walaszczyka oraz Łukasza Łagodzińskiego dyrektora Jakości Grupy Exact Systems odbyło się na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w obecności rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola, dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Małgorzaty Klimek, pracowników Uczelni i mediów.

Podpisanie umowy z Exact Systems

Podpisanie umowy przekazania mikroskopu. Od lewej: wiceprezes Lesław Walaszczyk, dziekan WIMiI profesor Małgorzata Klimek i rektor PCz profesor Norbert Sczygiol

Exact Systems działa od 2004 roku i jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie poza Polską, spółka działa w jedenastu obszarach, m.in.  w Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz w Chinach.

Biorąc pod uwagę chęć  zacieśniania współpracy z Politechniką Częstochowską jako wiodącym ośrodkiem naukowym w regionie firma chce być obecna na uczelni nie tylko w osobie ambasadora lub jako partner koła naukowego, ale również angażować się w rozwój nauki i budowę silnej współpracy z biznesem oraz firmami przemysłowymi, również swoimi klientami. Temu ma służyć zwiększanie potencjału badawczego uczelni, czego przykładem jest zakup wspomnianego ultranowoczesnego mikroskopu cyfrowego i przekazanie go do użytkowania dla Zakładu Przetwórstwa Polimerów.  Firma wybrała tą jednostkę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki ponieważ pośród jej klientów ma dużą liczbę dostawców komponentów z tworzyw sztucznych oraz firma obserwuje ogromny wzrost produkcji w sektorze przetwórstwa tworzyw w naszym regionie.

Przekazany mikroskop będzie wykorzystywany do realizacji prac naukowych i badawczych, ale również do dydaktyki i zapoznania studentów z nowoczesnymi urządzeniami pomiarowymi i ich obsługą.

- Chcemy, żeby przyczynił się do wyższego poziomu realizowanych prac magisterskich i inżynierskich naszych studentów – mówi dr hab. inż. Przemysław Postawa kierownik Zakładu Przetwórstwa Polimerów PCz. - Bardzo cieszy nas, że firmy coraz częściej chcą być obecne na naszej uczelni i wychodzą z tą inicjatywą same. Świadczy to o dużej dojrzałości i świadomości społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również pokazuje, że warto z naszą Uczelnią współpracować, a firmy widzą tego korzyści. Na całym świecie firmy przemysłowe wyposażają uczelnie w sprzęt, maszyny, aparaturę a nawet całe laboratoria, chcąc pozyskać najlepszych studentów do pracy lub promować swoje rozwiązania czy maszyny. Dzięki temu studenci - w szczególności kierunków technicznych - mają kontakt z najnowocześniejszymi rozwiązaniami dostępnymi na rynku, co powoduje że są znacznie lepiej przygotowani do późniejszej pracy. Mamy nadzieję, że ten sposób prowadzenia biznesu będzie obopólną korzyścią i promocją firm i uczelni.

Podczas spotkania prezentacji mikroskopu i jego możliwości dokonał dr hab. inż. Przemysław Postawa prof. PCz, będący również pełnomocnikiem dziekana ds. współpracy z biznesem.

IW

Podpisanie umowy z Exact Systems

Od prawej: Norbert Sczygiol, Przemysław Postawa, Małgorzata Klimek, Lesław Walaszczyk i Łukasz Łagodziński

 

 

Autor: BKiM, 27.06.2017

Strony