Jubileusz 70-lecia - zapowiedzi

WYKŁAD OTWARTY „RACJONALNE A OPTYMALNE DECYZJE GOSPODARCZE” – wykład wygłosi: dr hab. Agata Mesjasz-Lech w dniu 30.10.2019 r. o godz. 10.00 w Auli Wydziału Zarządzania, sala WZ 1

Racjonalność działania podmiotów gospodarczych polega na postępowaniu zgodnym z logicznymi działaniami, z uwzględnieniem najbardziej efektywnych środków w oparciu o posiadaną wiedzę i wyznawany system wartości.

Autor: WebAdmin, 06.09.2019