Jubileusz 70-lecia - relacje

XIII Symposium of Magnetic Measurements & Modelling

W dniach 8-10 października 2018 roku w Wieliczce odbyło się XIII Symposium of Magnetic Measurements & Modelling SMMM 2018. Sympozjum zostało zorganizowane przez Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) przy współudziale: Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z Warszawy, Ariel University z Izraela, Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz firmy Stalprodukt S.A. z Bochni. Sympozjum zostało objęte patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola.

Autor: WebAdmin, 10.10.2018

Marszobieg terenowy z okazji jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 06.10.2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Częstochowskiej

1 października 2018 roku w Auli Wydziału Zarządzania odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Częstochowskiej. Miała ona szczególny charakter, gdyż zapoczątkowała obchody jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni. 30 listopada 1949 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona Szkoła Inżynierska w Częstochowie, którą w 1955 roku na mocy Uchwały Rady Ministrów przemianowano na Politechnikę Częstochowską.

Autor: WebAdmin, 01.10.2018

Strony