Jubileusz 70-lecia - relacje

IV Konferencja Naukowa „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów”

18 października 2018 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbyła się IV Konferencja Naukowa „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów”, zorganizowana przez trzy studenckie koła naukowe „Menedżer ryzyka” – opiekun dr hab. Anna Korombel, prof. PCz  „Menedżer nieruchomości” – opiekun dr Małgorzata Okręglicka oraz „Równoważnik” – opiekun dr inż. Anna Lemańska-Majdzik. Celem konferencji była wymiana poglądów, dyskusja oraz prezentacja wyników badań autorskich dotycząca w bardzo szerokim ujęciu aspektów nowoczesnego zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na współczesne wyzwania stawiane przedsiębiorcom i menedżerom na drodze do sukcesu organizacji. W wyniku uzyskania pozytywnych recenzji artykułów, przed terminem konferencji, ukazała się monografia pt. „Dylematy i wyzwania doskonalenia zarządzania organizacjami w kontekście współczesnych trendów” pod redakcją naukową Anny Lemańskiej-Majdzik, Małgorzaty Okręglickiej oraz Anny Korombel.

Autor: WebAdmin, 18.10.2018

XIII Symposium of Magnetic Measurements & Modelling

W dniach 8-10 października 2018 roku w Wieliczce odbyło się XIII Symposium of Magnetic Measurements & Modelling SMMM 2018. Sympozjum zostało zorganizowane przez Oddział Częstochowski Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) przy współudziale: Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, Instytutu Tele- i Radiotechnicznego z Warszawy, Ariel University z Izraela, Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej oraz firmy Stalprodukt S.A. z Bochni. Sympozjum zostało objęte patronatem Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. dra hab. inż. Norberta Sczygiola.

Autor: WebAdmin, 10.10.2018

Marszobieg terenowy z okazji jubileuszu 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 06.10.2018

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Politechnice Częstochowskiej

1 października 2018 roku w Auli Wydziału Zarządzania odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Częstochowskiej. Miała ona szczególny charakter, gdyż zapoczątkowała obchody jubileuszu 70-lecia naszej Uczelni. 30 listopada 1949 r. Rozporządzeniem Rady Ministrów została utworzona Szkoła Inżynierska w Częstochowie, którą w 1955 roku na mocy Uchwały Rady Ministrów przemianowano na Politechnikę Częstochowską.

Autor: WebAdmin, 01.10.2018

Strony