Jubileusz 70-lecia - relacje

XXXVII Zjazd Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT)

W dniach 30.11-02.12.2018 r. Uczelniana Rada Doktorantów Politechniki Częstochowskiej była gospodarzem XXXVII Zjazdu Szkoleniowo-Wyborczego Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych (PDUT). W zjeździe wzięli udział delegaci i obserwatorzy z 13 jednostek akademickich z całej Polski. Pierwszą atrakcją zaplanowaną przez organizatorów było piątkowe zwiedzanie Skarbca oraz Biblioteki na Jasnej Górze.

Autor: BKiM, 14.12.2018

IT Academic Day

W dniu 6 grudnia na wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyła się kolejna edycja największej w regionie częstochowskim konferencji informatycznej IT Academic Day.

W tym roku odbyło się dziewięć prelekcji w trakcie których, omawiane były najnowsze trendy i technologie informatyczne.

Prelekcje były prowadzone przez przedstawicieli takich firm jak: Exact Systems, Future Processing, Grupa SoulFire, it-solve, Mobile Management, Savangard, ZF Centrum IT,  jak również przez  przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji. Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem przez Senatora RP Ryszarda Majera.

Jak co roku cieszyła się ona dużym zainteresowaniem studentów, jak również uczniów z częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych.

Autor: BKiM, 14.12.2018

XV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”

Autor: BKiM, 14.12.2018

XII Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej

W dniach 3 i 4 grudnia 2018 r. w Klubie Politechnik odbyła się XII Giełda Promocji Absolwentów Politechniki Częstochowskiej.

W Giełdzie tej wzięły udział 43 firmy z całej Polski – rekordowa jak dotychczas liczba wystawców. Giełdę otworzyli: JM Rektor prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol, prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk, w imieniu władz miasta Częstochowy wiceprezydent Jarosław Marszałek oraz prezes Klubu Integracyjno-Promocyjnego Krzysztof Dędek, w obecności TV Orion - patrona medialnego.

Autor: BKiM, 14.12.2018

Otwarcie wystaw stałych: „70 lat Politechniki Częstochowskiej”, „100 lat 27. Pułku Piechoty” połączone z uroczystością promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia medali

W dniu 21 listopada 2018 r. w budynku Rektoratu otwarto dwie wystawy stałe: „70 lat Politechniki Częstochowskiej” oraz „100 lat 27. Pułku Piechoty”. Pierwsza z nich ma charakter historyczny i pokazuje w układzie chronologicznym najważniejsze fakty z przeszłości Uczelni, a także jej współczesne oblicze. Druga natomiast nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, prezentując historyczne zasługi 27. Pułku Piechoty w walkach o utrzymanie państwowości polskiej. Następnie w Klubie „Politechnik” odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych oraz wręczenia medali: „Za długoletnią służbę”, „Komisji Edukacji Narodowej” „Zasłużonemu dla Uczelni” i „Za długoletnią pracę w Politechnice Częstochowskiej”.

Autor: BKiM, 21.11.2018

Strony