Jubileusz 70-lecia - relacje

Wykład Otwarty "Szkło - tworzywo przyszłości"

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 17.00, w Auli Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, odbył się drugi wykład z cyklu wykładów otwartych z nauk technicznych i ekonomicznych, pt.: Szkło-tworzywo przyszłości.

Tematyka wykładu dotyczyła, prężnie rozwijającego się na terenie miasta Częstochowy sektora przemysłu szklarskiego, związanego z produkcją szkła i jego przetwórstwem.

Na wykładzie przedstawiono szkło, jako tworzywo o ogromnych zaletach i szerokich perspektywach, w kontekście zastosowań w wielu dziedzinach życia codziennego oraz w zaawansowanych technologiach, stanowiących podstawę rozwoju cywilizacji.

Autor: BKiM, 11.03.2019

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DYREKTOROM SZKÓŁ ŚREDNICH

W dniu 4 marca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyło się spotkanie Władz uczelni z Dyrektorami szkół średnich.

Podczas spotkania wręczono dyplomy za wysoki udział absolwentów szkół wśród osób, które podjęły studia na Politechnice Częstochowskiej.

Dyrektorzy zostali zapoznani również z osiągnięciami oraz działalnością naukową i edukacyjną Politechniki Częstochowskiej.

Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz, wygłosił wykład pt.: „Jak powstał w Politechnice Częstochowskiej najlepszy łazik marsjański na świecie”

Autor: BKiM, 06.03.2019

TARGI PRACY NA POLITECHNICE CZĘSTOCHOWSKIEJ.

27 lutego 2019 r. w Auli Wydziału Zarządzania odbyła się jedenasta już edycja Targów Pracy na Politechnice Częstochowskiej. Patronat honorowy nad Targami objęli: rektor Politechniki Częstochowskiej, Prezydent Miasta Częstochowy oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Autor: BKiM, 01.03.2019

Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

W dniach 21-23 lutego br. w murach Politechniki Częstochowskiej odbyło się posiedzenie KRPUT – Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, będące częścią obchodów 70-lecia Politechniki Częstochowskiej. Podczas pierwszego dnia obrad, Rektor gospodarz, prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol wyróżnił członków KRPUT okolicznościowymi medalami z okazji jubileuszu uczelni.

Autor: BKiM, 28.02.2019

WYKŁAD OTWARTY "WYBRANE ASPEKTY ROZLICZENIA PIT ZA 2018"

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Auli Wydziału Zarządzania odbył się otwarty wykład dr. Marcina Stępnia, wykładowcy i doradcy podatkowego,  dla mieszkańców Częstochowy pt. „Wybrane aspekty rozliczenia PIT za 2018 rok”. Zostały zaprezentowane zagadnienia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok.

Prowadzący przybliżył tematykę związaną ze sposobem i trybem złożenia zeznania podatkowego (PIT) w kontekście nowych form rozliczeń deklaracji, tj. poprzez: portal „Twój e-PIT" , stronę internetową: www.e-deklaracje.gov.pl,
a także w formie „papierowej”.

Omówiony został tryb zwrotu nadpłaty podatku uwzględniającego istotne skrócenie terminu zwrotu w zależności od formy złożonego rozliczenia. Prowadzący przedstawił ponadto zakres przedmiotowy i podmiotowy nowej ulgi związanej z termomodernizacją budynków.

Autor: BKiM, 05.02.2019

Strony