WYKŁAD OTWARTY "WSPÓŁCZESNE TRENDY W ARCHITEKTURZE I PROJEKTOWANIU ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWYM"

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 17.00 w Sali D9 – Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej odbył się czwarty wykład  z cyklu  wykładów otwartych z nauk technicznych i ekonomicznych, pt.: Współczesne trendy w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym.       

Treścią wykładu była prezentacja obiektów budowlanych oraz sposobów kształtowania przestrzeni publicznych w XXI wieku. Dokonanie przeglądu wybranych, zrealizowanych projektów konkursowych w różnych krajach świata było próbą wskazania najważniejszych tendencji w architekturze i projektowaniu architektoniczno-krajobrazowym, które zmieniają i kształtują współczesne aglomeracje miejskie.     

Autor: BKiM, 25.04.2019