WYKŁAD OTWARTY "BIONIKA - ODWZOROWANIE PRZYRODY W TECHNICE, OWADY BIONICZNE"

Treścią wykładu było przedstawienie Bioniki jako nauki badającej budowę i zasady działania żywych organizmów oraz ich adaptowanie w technice i budowie urządzeń technicznych. Bionika umożliwia rozwój współczesnej techniki w oparciu o wiedzę zaczerpniętą z natury. Przedstawiono szereg rozwiązań bionicznych spotykanych w życiu codziennym zaimplementowanych na podstawie obserwacji przyrody.

 

Przykłady przedstawiały wykorzystanie bioniki w budowie samolotów, radarów czy nośnych konstrukcji budynków i zastosowanie naturalnych materiałów budowlanych, skład farb. Także rozwiązania spotykane w obiektach poruszających, np. chodzących, pełzających, wspinających czy latających.

W zakresie bioniki (biomimicry) owadów latających, zwłaszcza chrząszczy zostały przedstawione różne konstrukcje mechanizmów napędu obiektów typu entomopter (MAV).

            Omówiono podstawowe informacje dotyczące entomologii, w tym budowy owadów, głównie latających oraz zagadnienia związane z mimikrą i mimetyzmem owadów.

Jako uzupełnienie wykładu odbył się pokaz entomologiczny przedstawiający 22 profesjonalne gablotki entomologiczne zawierające około 1000 egzemplarzy owadów oraz innych stawonogów, w tym pająki i skorpiony.

Zaprezentowano różne rodziny i rodzaje motyli oraz chrząszczy, zaliczane do najpiękniejszych, największych/najmniejszych i najcięższych na świecie.

Można było obejrzeć żywe owady, w tym latające chrząszcze: Mecynorrhina torquata, Kruszczyca złotawka, Chrabąszcz majowy i ich larwy oraz np. bardzo dużego straszyka Heteropteryx dilatata.

Autor: BKiM, 10.06.2019