UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA DYPLOMÓW DYREKTOROM SZKÓŁ ŚREDNICH

W dniu 4 marca 2019 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki odbyło się spotkanie Władz uczelni z Dyrektorami szkół średnich.

Podczas spotkania wręczono dyplomy za wysoki udział absolwentów szkół wśród osób, które podjęły studia na Politechnice Częstochowskiej.

Dyrektorzy zostali zapoznani również z osiągnięciami oraz działalnością naukową i edukacyjną Politechniki Częstochowskiej.

Dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz, wygłosił wykład pt.: „Jak powstał w Politechnice Częstochowskiej najlepszy łazik marsjański na świecie”

Autor: BKiM, 06.03.2019