Aktualne zamówienia


Dostawy (10)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2021.05.07
2021-06-10 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-09/21

2021.05.05
2021-06-08 godz. 10:30
Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-08/21

2021.04.30
2021-06-03 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-07/21

2021.04.21
2021-05-18 godz. 10:00
Dostawa zautomatyzowanego systemu pomiaru twardości dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/A/21

2021.04.20
2021-05-11 godz. 10:30
Dostawa miału węglowego typu M II w ilości 1800 ton na sezon grzewczy 2021/2022 wraz z rozładunkiem dla Ciepłowni Politechniki Częstochowskiej ZP/D-08/21

2021.04.30
2021-05-11 godz. 10:30
Dostawa kamery termowizyjnej dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-11/A/21

2021.04.02
2021-05-06 godz. 10:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej. ZP/DK-06/21

2021.04.23
2021-05-06 godz. 10:00
Dostawa systemu do pomiarów właściwości magnetycznych dla Politechniki Częstochowskiej w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości ZP/D-10/A/21

2021.04.21
2021-05-04 godz. 10:30
Dostawa wyposażenia laboratorium metrologicznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ZP/D-09/A/21

2021.03.30
2021-04-20 godz. 10:30
Dostawa i montaż mebli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej ZP/D-07/21

Usługi (1)

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Sygnatura
2021.05.06
2021-05-13 godz. 10:00
Organizacja konferencji Bezpieczna dla środowiska oczyszczalnia ścieków ZP/ZO-06/21