Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
XI edycja 11.03.2019-6.06.2019
Prezydent Miasta Częstochowy