Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
VIII edycja 10.03.2016 - 2.06.2016
Prezydent Miasta Częstochowy