Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
VII edycja 6.03.2015 - 12.06.2015
Prezydent Miasta Częstochowy