Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
VI edycja 14.03.2014 - 06.06.2014
Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego


Prezydent Miasta Częstochowy