Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
V edycja 07.03.2013 - 07.06.2013
Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego


Prezydent Miasta Częstochowy