Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
IX edycja 23.02.2017 - 1.06.2017
Prezydent Miasta Częstochowy