Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy przy Politechnice Częstochowskiej

Partnerzy
IV edycja 09.03.2012 - 01.06.2012
Małgorzata Handzlik
Poseł do Parlamentu Europejskiego


Prezydent Miasta Częstochowy