O nas

Organizatorem Targów Pracy na Politechnice Częstochowskiej jest Biuro Karier i Marketingu. Naszym głównym celem jest przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz utrzymanie i umocnienie więzi pomiędzy absolwentami i Uczelnią.

Wykwalifikowana kadra udziela indywidualnych i grupowych porad, informuje o zapotrzebowaniu rynku pracy na specjalistów w określonych zawodach oraz o możliwościach szkolenia i kształcenia w celu podnoszenia kwalifikacji.

Biuro Karier i Marketingu świadczy usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pomaga studentom i absolwentom w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia oraz w przygotowaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Organizuje również zajęcia warsztatowe, targi pracy, seminaria i spotkania informacyjno-rekrutacyjne.

Dane adresowe:
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Biuro Karier i Marketingu
ul. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
tel.: 34 32 50 265/ 34 32 50 251
e-mail: bkarier@adm.pcz.czest.pl / promocja@adm.pcz.czest.pl

kierownik: mgr. Izabela Walarowska
tel.: 34 32 50 251
e-mail: iwalarowska@adm.pcz.czest.pl


Wyświetl większą mapę