Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” zapraszamy do składania oferty na udział w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa:

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotów:

 • Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne

- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotów

 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych

Szczegółowe wymagania:

Doświadczenie – minimum 5 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1.
Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 3 godzin.
Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
Termin realizacji: 14 dni od daty podpisania umowy.
Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl

Termin składania ofert do 20.11.2019.

Autor: WebAdmin, 13.11.2019

ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie z języka angielskiego

Zaproszenie na szkolenie z języka angielskiego – kadra administracyjna

Serdecznie zapraszamy pracowników Kadry administracyjnej Politechniki Częstochowskiej do udziału w kursie języka angielskiego, realizowanego w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej.

Adresatami szkolenia są wszyscy pracownicy administracyjni Uczelni. Program zajęć będzie zorientowany na podniesienie umiejętności językowych pracowników administracji mających kontakt ze studentami zagranicznymi oraz z innymi cudzoziemcami odwiedzającymi Politechnikę Częstochowską.

Tematyka kursów koncentruje się na zagadnieniach związanych z wykorzystaniem języka angielskiego w pracy administracji, służącej efektywnej obsłudze cudzoziemców. Uczestnicy kursu nabędą m.in. umiejętności prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługi korespondencji oraz przyjmowania gości.

120-godzinne szkolenie dla ośmiu 10-12 osobowych grup zostanie realizowane na przestrzeni 2 (kurs intensywny 2 spotkania tygodniowo po 1,5h) lub 4 semestrów (1 spotkanie 1,5h/tydzień). Zajęcia będą prowadzone przez lektorów Studium Języków Obcych PCz na trzech poziomach zaawansowania: podstawowym, ponadpodstawowym i średniozaawansowanym.

Szkolenie rozpocznie się testem poziomującym określającym wyjściowy poziom znajomości języka angielskiego i pozwoli na utworzenie grup zbliżonych poziomowo.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: druga połowa listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji dostępnym na stronie projektu oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych u koordynatora  ds. podnoszenia kompetencji zarządczych kadr PCz projektu ZPRPCz Pani Marioli Ścisłowskiej w Centrum Zarządzania Projektami, ul. Dąbrowskiego 69 pok. 6.

Rekrutacja na szkolenie trwać będzie od 31.10.2019 do 7.11.2019.

Autor: WebAdmin, 29.10.2019

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

 

W związku z realizacją przez Politechnikę Częstochowską projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej” zapraszamy do składania oferty na udział
w pracach zespołu ds. modyfikacji programu kształcenia na udoskonalonym kierunku Inżynieria Materiałowa realizowanym na Wydziale Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów PCz. Do głównych zadań eksperta należeć będzie udział w pracach w/w zespołu, w tym w szczególności merytoryczna ocena treści programowych, które powinny być uwzględnione w programie kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa:

- w zakresie Materiały Metaliczne i Ceramiczne dla przedmiotów:

 • Inżynieria Powierzchni
 • Metaloznawstwo stopów żelaza
 • Metody Badania Materiałów
 • Degradacja Materiałów
 • Konstrukcyjne Materiały Ceramiczne
 • Obróbka Cieplno-Chemiczna

- w zakresie Materiały Polimerowe i Kompozyty dla przedmiotów

 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
 • Dobór i Inżynieria Materiałów

Szczegółowe wymagania:

 1. Doświadczenie – minimum 5 lat pracy w zakładzie przemysłowym na stanowisku/ach związanych tematyczne z przedmiotami konsultacji – warunek będzie weryfikowany oświadczeniem – zał. 1.
 2. Warunki zatrudnienia – umowa cywilno-prawna (zlecenie).
 3. Wymiar pracy – 1,5 godziny na 1 przedmiot; max. 12 godzin.
 4. Zakłada się możliwość pracy zdalnej.
 5. Ekspert zobowiązany jest do osobistego wykonania zadania.
 6. Termin realizacji do 20.11.2019.
 7. Kryteria wyboru: cena za godzinę 70%, doświadczenie 30% (za doświadczenie 5 letnie - 0 pkt,  za każdy kolejny rok 10 pkt aż do 15 lat. Powyżej 15 lat 100 pkt).
 8. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zpr@pcz.pl
 9. Termin składania ofert do 04.11.2019.

FORMULARZ OFERTY – załącznik 1 - do pobrania

Autor: WebAdmin, 28.10.2019

Inauguracja Zintegrowanego Programu Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 03.10.2019

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej

Autor: WebAdmin, 26.07.2019