Ogłoszenia

Turniej Bilardowy

Turniej Bilardowy

Autor: BKiM, 05.12.2016

Wampiriada 2016

Wampiriada 2016

Autor: BKiM, 01.12.2016

Seminarium

PolCzest_11_2016

Autor: BKiM, 28.11.2016

Ogłoszenie

Zapisz się do FENIX

Autor: BKiM, 25.11.2016

Ogłoszenie Działu Nauczania

Informujemy, że od dnia 25.11.2016 roku  w dziekanatach wydziałów znajdują się pozytywne decyzje dla studentów studiów I, II i III stopnia dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów, które należy odebrać.

Informujemy, że od dnia 29.11.2016 roku  w dziekanatach wydziałów będą znajdowały się do odebrania negatywne decyzje dla studentów studiów I i II stopnia dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Informujemy, że od dnia 30.11.2016 roku  w dziekanatach wydziałów będą znajdowały się do odebrania negatywne decyzje dla studentów studiów III stopnia dotyczące stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Autor: BKiM, 25.11.2016

Strony