Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 129/2014 z dnia 27.11.2014

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 129/2014 z dnia 27.11.2014 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom Politechniki Częstochowskiej
Treść zarządzenia 239.01 KB  Pobierz
Załącznik nr 1 - REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 5.05 MB  Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU 29.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu - WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE............................. ROKU AKADEMICKIEGO ........../......... 63 KB  Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW 25.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu - WEZWANIE 27 KB  Pobierz
Załącznik nr 5 do Regulaminu - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM ………/………. 58.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 6 do Regulaminu - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW III STOPNIA II, III i IV ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 69.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 7 do Regulaminu - Kryteria Stypendium Rektora Politechniki Częstochowskiej dla studentów III stopnia 46 KB  Pobierz
Załącznik nr 8 do Regulaminu - WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W ROKU AKADEMICKIM ………/………. 56 KB  Pobierz
Załącznik nr 9 do Regulaminu - DECYZJA 28 KB  Pobierz
Załącznik nr 10 do Regulaminu - DECYZJA 27.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 11 do Regulaminu - DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 30.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 12 do Regulaminu - DECYZJA ODWOŁAWCZEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ 29.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 13 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE I 34.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 14 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE CZŁONKÓW RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU UZYSKANEGO W POPRZEDNIM ROKU KALENDARZOWYM OSÓB ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 34 KB  Pobierz
Załącznik nr 15 do Regulaminu - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 29.5 KB  Pobierz
Załącznik nr 16 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE II 33 KB  Pobierz
Załącznik nr 17 do Regulaminu - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I ROK STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM ........../......... 55 KB  Pobierz
Załącznik nr 18 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU, KTÓRY ZOSTAŁ UZYSKANY W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 40.5 KB  Pobierz
autor informacji: prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (Rektor PCz) data wytworzenia: 27.11.2014
opublikował: tomasz.mrowiec data publikacji: 08.12.2014