Ogłoszenia

13-tka za rok 2014

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie informuje, że dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13-tka” za rok 2014 dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostanie wypłacona w dniu 18 marca 2015r.

Autor: WebAdmin, 02.03.2015

PIT-y

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 18.02.2015 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15

Autor: WebAdmin, 16.02.2015

TERMINY WYPŁAT Z BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2015 R

23  stycznia

20  lutego

16  oraz 23 marca

15  oraz  23 kwietnia

14  oraz  22 maja

12  oraz  23 czerwca

13  oraz  23 lipca

Brak  wypłat w miesiącu sierpniu-okres urlopowy

11 oraz  22  września

13  oraz 22   października

16  oraz  24  listopada

22   grudnia (tylko jedna wypłata) 

Autor: WebAdmin, 29.01.2015

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje o konieczności złożenia przez pracowników Uczelni oświadczenia o posługiwaniu się numerem NIP lub PESEL w rozliczeniu z właściwym Urzędem Skarbowym. Uprasza się również pracowników o złożenie do Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych formularzy PIT-12.

Oświadczenie

PIT-12

Autor: DzKPiSS, 15.12.2014

Ogłoszenie

W związku z akcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na otwieraniu dla ubezpieczonych indywidualnych profili internetowych umożliwiających zdalną komunikację z ZUS (Platforma Usług Elektronicznych – PUE) Rektor Politechniki Częstochowskiej wraz z Działem Kadr, Płac i Spraw Socjalnych zaprasza pracowników Politechniki Częstochowskiej dnia 18.12.2014 roku do sali nr 121 przy ulicy Dąbrowskiego 69 o godz. 9:00 na szkolenie połączone z zakładaniem indywidualnych profili PUE dla chętnych pracowników. Platforma Usług Elektronicznych pozwala ubezpieczonym sprawdzić dane o ubezpieczeniach, do których ich zgłoszono, podstawach wymiaru składek wykazanych w dokumentach rozliczeniowych złożonych przez pracodawcę, zgłoszonych członkach rodziny. Pozwala też skorzystać z kalkulatora emerytalnego, który wylicza prognozowaną emeryturę.

Na spotkaniu uczestnicy będą mogli mieć założone indywidualne profile PUE, a weryfikacja tożsamości odbędzie się na miejscu, bez konieczności wizyty w ZUS, dlatego też wszystkie osoby chętne proszone są o zabranie ze sobą dowodów osobistych. Zgłoszenia osób chętnych przyjmuje Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych ul. Dąbrowskiego 69 pokój nr 15, lub pod numerem telefonu      34-3250-369 osoby do kontaktu: Anna Boroń, Robert Jasiński

Autor: WebAdmin, 12.12.2014

Strony