Ogłoszenia

Szkolenie BHP

W dniu 10 marca br. (piątek) odbędzie się szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Początek szkolenia o godzinie 11.00  w sali 121 budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69.

Autor: BKiM, 07.03.2017

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 15.02.2017 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2016 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2017

Ogłoszenie

Plakat Studio

Autor: BKiM, 06.02.2017

TERMINY WYPŁAT Z TYT. BEZOSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC W 2017 R.

 • 20 stycznia
 • 20 lutego
 • 10  oraz  24  marca
 • 14  oraz  21  kwietnia
 • 12  oraz  24  maja
 • 12  oraz  23  czerwca
 • 14  oraz  21  lipca
 • 28  sierpnia
 • 14  oraz  22  września
 • 12  oraz  25  października
 • 16  oraz  24  listopada
 • 20  grudnia (tylko jeden termin wypłat) 
Autor: WebAdmin, 01.02.2017

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY  NA  DRUGI  SEMESTR  2016/2017

 

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

 

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl

 

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

 • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
 • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
 • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509
Autor: BKiM, 25.01.2017

Strony