Ogłoszenie

W związku ze zmianami przepisów prawa w zakresie ustalania minimalnej stawki wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych Dział Kadr Płac i Spraw Socjalnych uprzejmie prosi  o wstrzymanie się z zawieraniem umów zleceń do czasu ogłoszenia nowego Polecenia Rektora, które jest aktualnie w uzgodnieniach. W Poleceniu tym będzie określony nowy wzór umowy zlecenia, z uwzględnieniem konieczności wykazania stawki godzinowej nie niższej niż 13 zł. Jednocześnie informujemy, że wszystkie umowy kontynuowane w 2017 roku będą podlegały aneksowaniu w zakresie ustalenia stawki godzinowej.

Autor: WebAdmin, 11.01.2017