Ogłoszenia

Ogłoszenie Wydziału Zarządzania

Przetarg_1

Przetarg_2

Autor: BKiM, 28.11.2016

konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Współpracy i Rozwoju

Rektor Politechniki Czestochowskiej
ogłasza

konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Współpracy i Rozwoju

W związku z § 24a pkt 1 Statutu PCz tj. stwierdzeniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wygaśnięcia mandatu Dziekana - Elekta Wydziału Elektrycznego oraz dwóch jego zastępców Prodziekanów – Elektów, oraz w związku z powołaniem w dniu 14.11.2016 roku Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 4a do Statutu PCz, ogłasza się konkurs na funkcję Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego. Osoba wyłoniona w konkursie będzie pełnić funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej PCz – Wydziału Elektrycznego, będą jej przysługiwać uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutu Politechniki Częstochowskiej.

Autor: WebAdmin, 28.11.2016

konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Nauki

Rektor Politechniki Czestochowskiej
ogłasza

konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Nauki

W związku z § 24a pkt 1 Statutu PCz tj. stwierdzeniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wygaśnięcia mandatu Dziekana - Elekta Wydziału Elektrycznego oraz dwóch jego zastępców Prodziekanów – Elektów, oraz w związku z powołaniem w dniu 14.11.2016 roku Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 4a do Statutu PCz, ogłasza się konkurs na funkcję Prodziekana ds. Nauki. Osoba wyłoniona w konkursie będzie pełnić funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej PCz – Wydziału Elektrycznego, będą jej przysługiwać uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutu Politechniki Częstochowskiej. 

Autor: WebAdmin, 28.11.2016

konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Studenckich

Rektor Politechniki Czestochowskiej
ogłasza

Konkurs na Prodziekana Wydziału Elektrycznego ds. Studenckich

W związku z § 24a pkt 1 Statutu PCz tj. stwierdzeniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wygaśnięcia mandatu Dziekana - Elekta Wydziału Elektrycznego oraz dwóch jego zastępców Prodziekanów – Elektów, oraz w związku z powołaniem w dniu 14.11.2016 roku Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 4a do Statutu PCz, ogłasza się konkurs na funkcję Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Elektrycznego. Osoba wyłoniona w konkursie będzie pełnić funkcję zastępcy kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej PCz – Wydziału Elektrycznego, będą jej przysługiwać uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutu Politechniki Częstochowskiej. 

Autor: WebAdmin, 28.11.2016

Ogłoszenie

Zapisz się do FENIX

Autor: BKiM, 25.11.2016

Strony