Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Wydziałowej Komisji Wyborczej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 12 czerwca 2018 r. w godzinach od 8.30 do 12.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie doktorów i magistrów.

Autor: BKiM, 30.05.2018

SKOK W GÓRĘ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ!

W najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych przeprowadzanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy Politechnika Częstochowska zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce uczelni technicznych w Polsce.

W rankingu wszystkich szkół wyższych nasza Uczelnia znalazła się aż o 6 miejsc wyżej w porównaniu z zestawieniem ubiegłorocznym.

Tak znakomite osiągnięcia potwierdzają silną pozycję naukowo-dydaktyczną Politechniki Częstochowskiej.

Autor: BKiM, 30.05.2018

RODO

Informujemy, że od 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać znowelizowane zasady ochrony danych osobowych. W związku z tym została utworzona na stronie głównej PCz zakładka o nazwie RODO zawierająca niezbędne informacje dla pracowników i studentów. Informacja ta jest również dostępna z poziomo menu Uczelnia > RODO. Część podstron jest dostępna jedynie z serwera Uczelni. Prosimy o regularne odwiedzanie strony RODO, by być na bieżąco z obowiązującymi przepisami. 

Autor: WebAdmin, 24.05.2018

Ogłoszenie

Biblioteka Główna zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń on-line z programu SciVal Research Assessment Academy - oferowanego przez bazę Scopus.
Szkolenia wymagają indywidualnej rejestracji i prowadzone będą w języku polskim
i angielskim

Szkolenia w języku polskim:

16.05.2018  godz. 12.00 Porządkowanie danych w profilu autora w bazie Scopus

28.05.2018  godz. 14:00 Dodawanie struktur wydziałowych do narzędzia SciVal

29.05.2018  godz. 10:00 Widoczność autorów oraz instytucji w SciVal
29.05.2018  godz. 14:00 Zarządzanie wydajnością grup badawczych w SciVal
14.06.2018 godz. 10:00 SciVal w metodzie obliczeń rankingu Perspektyw

18.06.2018  godz. 10:00 SciVal jako narzędzie do planowania ścieżki kariery naukowej  

 

Szkolenia w języku angielskim:

 

04.06.2018godz. 10:00 Demonstrating our excellence in SciVal / WU Vienna case study

21.05.2018  godz. 11:00 Demonstrating research excellence in SciVal

22.05.2018  godz. 10:00 Bibliometric indicators without secrets

 

Strona informacyjna użytkowników SciVal w Polsce

Autor: BKiM, 16.05.2018

Wycieczka do Wiednia i Budapesztu

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje pracowników Politechniki Częstochowskiej   o organizacji wycieczek do Wiednia i Budapesztu.

Wycieczka do Wiednia w terminie od 15.06.2018r. do 17.06.2018r. 

Cena  wyjazdu 283,00 zł/os. lub 339,00 zł/os. (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Wycieczka do Budapesztu w terminie od 14.09.2018r. do 16.09.2018r.

Cena wyjazdu 285,00 zł/os. lub 343 zł/os. (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Możliwość skorzystania z jednego wyjazdu. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny tel. 452

(opłatę za wycieczkę do Wiednia należy uiścić do dnia 25.05.2018r.)

Wycieczka_1

Wycieczka_2

Wycieczka_3

Autor: BKiM, 16.05.2018

Strony