Ogłoszenia

Ogłoszenie

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia karnetów na pływalnię krytą w Szkole Podstawowej nr 2 im K. K. Baczyńskiego w Częstochowie.

Zajęcia odbywać się będą w środy o godzinie 18.00.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny tel. 452  lub osobisty ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 15.

Zapisy przyjmujemy do 03.10.2017 r.  

Autor: BKiM, 18.09.2017

„Prywatna klinika”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej  o możliwości nabycia biletów na spektakl „Prywatna klinika”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 14 października (sobota) 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452

Autor: BKiM, 15.09.2017

Ogłoszenie

Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej uprzejmie zaprasza do korzystania od dnia 02.10.2017 r.
z księgozbioru dawnego Wydziału Metalurgicznego (WM) dostępnego
w Bibliotece Głównej PCz w pok. nr 315
(II piętro)

Autor: BKiM, 08.09.2017

„Klatka dla ptaków”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Klatka dla ptaków”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 7 października (sobota) 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452

Autor: BKiM, 06.09.2017

Ogłoszenie

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów

Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do składania ofert  na

wynajem wydzielonej powierzchni 35m2  Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w Częstochowie  Al. Armii Krajowej 19  z przeznaczeniem na prowadzenie działalność usługowej;

- usługi gastronomiczne

- sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych, cukierniczych

- sprzedaż wyrobów gastronomicznych i napojów z wyjątkiem alkoholu

Ofertę mogą złożyć Oferenci którzy;

- posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej

- posiadają niezbędną wiedzę oraz potencjał techniczny

Warunki  uczestnictwa;

Oferta winna zawierać

1.  datę sporządzenia oferty

2. proponowaną stawkę netto czynszu najmu za m2 powierzchni

3.  propozycją okresu na który mogłaby być zawarta umowa

4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem kopie;

 - zaświadczenie o numerze  NIP

 - zaświadczenie o numerze  Regon

 - odpis z KRS lub innego dokumentu rejestrowego podmiotu wystawiony lub potwierdzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem oferty

Oferty pisemne proszę składać do dnia 08. 09.2016 r. w Administracji  Wydziału Inżynierii Produkcji I Technologii Materiałów pok. 111

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert i do odstąpienia od wyboru oferty i podpisania umowy najmu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela p. Jerzy Opydo, Michał Michalik

Tel./ fax (34) 32 50 621

Autor: WebAdmin, 28.08.2017

Strony