Ogłoszenia

GRASZ O STAŻ

Autor: BKiM, 23.02.2017

Ogłoszenie

CERIC-ERIC_02_2017

Autor: BKiM, 21.02.2017

Ogłoszenie

Dziekan

Wydziału Budownictwa

Politechniki Częstochowskiej

zaprasza do składania ofert

 

Na wynajem części korytarza o powierzchni 1 m2 w budynku Wydziału Budownictwa ul. Akademicka 3 w Częstochowie.  Powierzchnia z przeznaczeniem umieszczenia samoobsługowego kserografu wrzutowego.

 

Oferty w zaklejonych kopertach proszę składać w terminie do dnia 28.02.2017 r. do godz. 1000  w Dziale Administracji Obiektu pok.22, ul. Akademicka 3 w Częstochowie.

Oferta powinna zawierać:

  1. Imię i nazwisko oferenta lub nazwę i adres siedziby, jeżeli   oferentem jest osoba prawna.
  2. Datę sporządzenia oferty.
  3. Oferowaną cenę netto  za wynajem 1 m2 powierzchni (bez mediów).
  4. Proponowany termin zawarcia umowy.

Koszty związane z zużyciem mediów oraz podatek od nieruchomości              nie wchodzą  w kwotę  najmu i stanowią  odrębny  koszt  działalności  Najemcy.

Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w przypadku zaoferowania tej samej kwoty najmu, prawo do  rezygnacji z wynajmu bez podania przyczyny.

 

Informacje w sprawie pod tel. 34 32 50 244

 lub

hszymczyk@bud.pcz.czest.pl

Autor: BKiM, 16.02.2017

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy Politechniki Częstochowskiej mogą od 15.02.2017 odbierać informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, PIT-11, PIT-40. Wydawane będą również roczne informacje o opłaconych składkach społecznych za 2016 rok

Formularze wydawane są przy ul. Dąbrowskiego 69 w pokoju nr 15.

Autor: WebAdmin, 15.02.2017

„Jezioro łabędzie”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na balet „Jezioro łabędzie”.

Cena biletów 50 zł lub 60 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Balet odbędzie się 30 marca (czwartek) 2017 r. w Filharmonii Częstochowskiej  o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 07.02.2017

Strony