Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie na poniższych wydziałach:

  • Wydział Zarządzania - 17.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Budownictwa - 18.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 18.10.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Autor: WebAdmin, 12.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 16.10.2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.

Autor: BKiM, 10.10.2018

Ogłoszenie

W związku ze zmianą dotyczącą rozliczania kosztów podróży zagranicznej w zakresie ubezpieczenia osobowego pracowników, studentów i doktorantów, od dnia 1.10.2018 r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w zakładce Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych/Informacje Działu Kard, Płac i Spraw Socjalnych/.

Autor: BKiM, 10.10.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Autor: WebAdmin, 09.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej zaprasza w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 9.30 do Klubu Politechnik wszystkich nauczycieli akademickich na spotkanie informacyjne dotyczące wejścia w życie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z uwagi na powyższe w tym dniu obowiązywać będą w godzinach 9.00-12.00 godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich i studentów.

Autor: BKiM, 08.10.2018

Strony