Ogłoszenia

Szkolenie BHP

W dniu 10 marca br. (piątek) odbędzie się szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników administracyjno-biurowych.

Początek szkolenia o godzinie 11.00  w sali 121 budynku Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69.

Autor: BKiM, 07.03.2017

Ogłoszenie

TRWA nabór wniosków do XXXIII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego 

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do XXXIII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego. Będzie on trwał do 13 kwietnia 2017, a zakończy się uroczystym rozdaniem stypendiów dla wybitnie uzdolnionej młodzieży z województwa śląskiego.
Zgodnie z regulaminem ŚFS o pomoc ze środków Fundacji mogą ubiegać się wszyscy studenci studiów wyższych - zameldowani w województwie śląskim, którzy: 

  • osiągnęli w poprzedzającym stypendium semestrze, średnią ocen z egzaminów minimum 4,5; 
  • udokumentują szczególnie trudną sytuację ekonomiczną (dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć 870 zł brutto);
  • nie ukończyli 24 roku życia.


Serdecznie zapraszamy do składania wniosków wszystkich zainteresowanych studentów, którzy mają już zakończoną zimową   sesję egzaminacyjną w 2017 roku i spełniają wymogi określone w Regulaminie ŚFS.

Wypełnione wnioski należy przesyłać do Fundacji w terminie do 13 kwietnia 2017  r.  na niżej podany adres:

Śląski Fundusz Stypendialny 
im. Adama Graczyńskiego
ul. Cicha 20
40-116 Katowice

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Funduszu :
 www.sfs.katowice.pl

Autor: BKiM, 06.03.2017

"Milion na Bank"

Milion na bank 1

Milion na bank 2

Autor: BKiM, 06.03.2017

Ogłoszenie

Ogłoszenie_02_03_2017

Autor: BKiM, 02.03.2017

Targi Pracy

    Serdeczne dziękujemy wszystkim Firmom za udział w Targach Pracy zorganizowanych na Politechnice Częstochowskiej w dniu 1 marca 2017 r.

    Dzięki Państwa obecności studenci i absolwenci Politechniki Częstochowskiej mieli możliwość zapoznania się z profilem oraz działalnością Firm.

    Wyrażamy przekonanie, że współpraca pomiędzy Państwa Firmami a naszą Uczelnią będzie kontynuowana również w kolejnych latach.

Zachęcamy do obejrzenia relacji filmowej z Targów Pracy:

https://www.facebook.com/Politechnika-Cz%C4%99stochowska-104976552923805/?fref=ts

https://www.pcz.pl/pl/filmy

Autor: BKiM, 24.02.2017

Strony