Ogłoszenia

Sukces Politechniki Częstochowskiej! Połowa wydziałów Uczelni z oceną A!

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ocenił działalność naukową i badawczo-rozwojową jednostek naukowych. To pierwsza taka kompleksowa ocena od 2013 roku. Wynika z niej, że aż 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A. Pozostałe 3 wydziały uzyskały natomiast ocenę B.

Szczegółowej ocenie zostało poddanych prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach. W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria: osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy, praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej, pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

KEJN dokonał oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej na podstawie elektronicznych ankiet wypełnionych przez jednostki naukowe. W ocenie parametrycznej wzięło udział ok. 180 ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki pracujących w 20 zespołach ewaluacji oraz jednym zespole do spraw oceny jednostek prowadzących działalność naukową na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

 

Wydziały Politechniki Częstochowskiej, które otrzymały kategorię A to:

  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Infrastruktury i Środowiska
  • Wydział Zarządzania

Wydziały Politechniki Częstochowskiej, które otrzymały kategorię B to:

  • Wydział Budownictwa
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 

Szczegółowe wyniki parametryzacji znaleźć można pod linkiem

Autor: BKiM, 25.10.2017

Honorowe Złote Dyplomy Politechniki Częstochowskiej

SWPCz    

Jest tradycją, że każdego roku wręczane są Honorowe Złote Dyplomy Politechniki Częstochowskiej absolwentom, którzy 50 lat temu ukończyli studia na naszej Uczelni. Uroczystość wręczania Dyplomów planowana jest na dzień 4 grudnia br.

   Dyplomy są wyrazem uznania i podziękowania za pracę w okresie całego półwiecza na różnych stanowiskach w kraju i za granicą, wykonując zaszczytną inżynierską profesję rozsławiając dobre imię, umacniając w ten sposób autorytet Politechniki Częstochowskiej.

  Prosimy absolwentów Wydziału Budowy Maszyn i Metalurgicznego, którzy ukończyli studia w 1967 roku o pilne przesłanie swoich danych (adres, telefon):

-  do biura  Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Częstochowskiej: 

tel. +48 512 238 157,

e-mail: swpcz@adm.pcz.czest.pl

 oraz na tel. +48 602 723 360,

e-mail: kazimierzlyczko@op.pl   

SWPCz

SWPCz

SWPCz

Autor: BKiM, 24.10.2017

Godziny rektorskie

Na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej w sprawie godzin rektorskich, z uwagi na Dzień Wszystkich Świętych w dniach 30 października br. od godziny 12.00 oraz 2 listopada br. przez cały dzień obowiązywać będą godziny rektorskie.

Jednocześnie informujemy, że dzień 31.10.2017 r. jest dniem wolnym od zajęć zgodnie ze strukturą roku akademickiego 2017/2018.

Autor: BKiM, 24.10.2017

Ogłoszenie

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY

 zaprasza

studentów i pracowników

Politechniki Częstochowskiej

do grup zainteresowań:

- koło tańca towarzyskiego - zajęcia poprowadzi Włodzimierz Kuca

- koło teatralne - zajęcia poprowadzi Adam Hutyra

- koło plastyczne - warsztaty poprowadzi Janusz Burzyński

 

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali konferencyjnej Klubu „Politechnik” (Ip.)

wg następującego harmonogramu:

Poniedziałek 23.10.2017 r. godz. 17:00 – koło tańca towarzyskiego

Wtorek 24.10.2017 r. godz. 16:00 – koło teatralne

Czwartek 26.10.2017 r.godz. 16:00 – koło plastyczne

 

Autor: BKiM, 20.10.2017

Erasmus+

Erasmus+

Autor: BKiM, 17.10.2017

Strony