Ogłoszenia

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 11 stycznia  (czwartek) 2018 r. w godzinach 10.00-15.00 dla Wydziału Elektrycznego ze względu na wybory uzupełniające:

  • przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego,
  • przedstawicieli do Rady Wydziału, z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
Autor: WebAdmin, 02.01.2018

Prezentacja firmy ZF Group

Autor: WebAdmin, 02.01.2018

„Upadłe Anioły”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Upadłe Anioły”.

Cena biletów 75 zł lub 90 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 24 lutego (sobota) 2018 r. w Filharmonii  Częstochowskiej o godzinie 19.30. Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 20.12.2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2017 r. w godzinach od 9.00 do 10.00 obowiązywać będą godziny rektorskie, w związku ze spotkaniem Rektora z pracownikami Uczelni w sprawie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2018 roku.

Spotkanie odbędzie się w Klubie Politechnik o godzinie 9.15.

Autor: BKiM, 19.12.2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla wszystkich wydziałów Politechniki Częstochowskiej w dniu 21 grudnia 2017 r.  od godziny 12.00.

Autor: BKiM, 18.12.2017

Strony