Ogłoszenia

„Pozytywni”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Pozytywni”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 26 listopada (niedziela) 2017 r. w Filharmonii  Częstochowskiej o godzinie 16.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 10.11.2017

Ogłoszenie

Najem WZ_11_2017

Autor: BKiM, 08.11.2017

Miliony dla prymusów

MNiSW

Politechnika Częstochowska znalazła się w gronie 13 uczelni, które zostały nagrodzone łączną sumą 95 mln złotych. To premia dla tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.

Podstawą rozdysponowania środków jest parametryzacja, w ramach której w 2017 roku przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych.

– Premier Morawiecki zdecydował się jeszcze w tegorocznym budżecie znaleźć dodatkową kwotę blisko 100 mln złotych, które zostaną rozdzielone pomiędzy grupy uczelni, które jeżeli chodzi o poprzedni algorytm finansowy, ten dotyczący liczby studentów, straciły, ale równocześnie zdecydowanie poprawiły wyniki badań naukowych – mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

– To sposób, by docenić i dowartościować te uczelnie, które stawiają na wysoki poziom badań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych – także na wdrożenia przemysłowe bądź gospodarcze – podkreślił wicepremier Gowin.

Premię za dobre wyniki w nauce otrzymają te uczelnie, które według Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) osiągnęły poprawę jakości naukowej w stosunku do zeszłego roku. Przypomnijmy, że 3 z 6 wydziałów Politechniki Częstochowskiej otrzymało wysoką ocenę A, pozostałe 3 wydziały uzyskały natomiast ocenę B.

Przyznając środki, przyjęto założenie, że poziom dotacji przyznanej w roku bieżącym nie osiągnie 105 proc. dotacji z roku ubiegłego. Przewidywana kwota zwiększenia finansowania wyniesie maksymalnie 6,8 proc. dotacji z roku ubiegłego – z uwzględnieniem maksymalnego wzrostu do wspomnianego poziomu 105 procent.

Uczelnie dostaną zastrzyk pieniędzy, dzięki zmianom w budżecie państwa na rok 2017. Na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego minister finansów przeznaczył rezerwę celową o wysokości 95 mln zł dla uczelnianych prymusów.

Dodatkowe środki otrzymają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne prowadzone przez kościoły oraz związki wyznaniowe finansowane z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Do tego grona należą: 

 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Śląska w Gliwicach,
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Politechnika Częstochowska,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach,
 • Politechnika Lubelska,
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu,
 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie.
Autor: BKiM, 31.10.2017

Koncert Teresy Werner

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na koncert Teresy Werner.

Cena biletów 20 zł lub 24 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Koncert odbędzie się 16 listopada (czwartek) 2017 r. w Klubie Politechnik o godzinie 18.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452

Autor: BKiM, 26.10.2017

„Skok w bok”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na spektakl „Skok w bok”.

Cena biletów 55 zł lub 66 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Spektakl odbędzie się 18 listopada (sobota) 2017 r. w Filharmonii  Częstochowskiej o godzinie 16.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 15,  tel. 452.

Autor: BKiM, 26.10.2017

Strony