Ogłoszenia

Konkurs na Dziekana Wydziału Elektrycznego

Rektor Politechniki Czestochowskiej
ogłasza

Konkurs na Dziekana Wydziału Elektrycznego

W związku z § 24a pkt 1 Statutu PCz tj. stwierdzeniem przez Uczelnianą Komisję Wyborczą wygaśnięcia mandatu Dziekana - Elekta Wydziału Elektrycznego oraz dwóch jego zastępców Prodziekanów – Elektów, oraz w związku z powołaniem w dniu 14.11.2016 roku Komisji konkursowej ds. przeprowadzenia konkursu, zgodnie z załącznikiem nr 4a do Statutu PCz, ogłasza się konkurs na funkcję Dziekana Wydziału Elektrycznego. Osoba wyłoniona w konkursie będzie pełnić funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej PCz – Wydziału Elektrycznego, będą jej przysługiwać uprawnienia i obowiązki wynikające z Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Statutu Politechniki Częstochowskiej. 

Autor: WebAdmin, 15.11.2016

Ogłoszenie

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 18m2 w budynku Rektoratu Politechniki Częstochowskiej, segment „B”, ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie,
z przeznaczeniem na prowadzenie następującej działalności usługowo – handlowej:

 

  • usługi kserograficzne,
  • sprzedaż artykułów szkolnych, biurowych i papierniczych,
  • sprzedaż skryptów, książek i innych wydawnictw,
  • sprzedaż drobnych artykułów higienicznych i kosmetycznych,
  • sprzedaż artykułów spożywczych zapakowanych,
  • sprzedaż drobnych wyrobów gastronomicznych,
  • sprzedaż artykułów cukierniczych i napojów z wyjątkiem alkoholu.

Autor: BKiM, 15.11.2016

Ogłoszenie

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Zaprasza do składania ofert na wynajem wydzielonej powierzchni 175 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie usług medycznych w budynku Biblioteki Politechniki Częstochowskiej,
położonym w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej nr 36, wraz z wyposażeniem.

Autor: BKiM, 15.11.2016

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniu 14 listopada 2016 roku z uwagi na przedłużenie wyborów na Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz wyborów Przedstawiciela Samorządu Studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej w godz. od 13.00 do 15.00 obowiązywać będą godziny rektorskie. 

Autor: BKiM, 14.11.2016

KURSY JĘZYKOWE

KURSY JĘZYKOWE

ZAPISY  NA  PIERWSZY  SEMESTR  2016/2017

 

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego.

Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu –  300 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych:  sjo.pcz.pl

Spotkanie organizacyjne 19.10.2016 o godz. 18:00 w SJO.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

  • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
  • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959
  • Język francuski: Jadwiga Juszczak 502 394 509

 

 

Autor: BKiM, 14.11.2016

Strony