Ogłoszenia

Godziny rektorskie

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol –  na wniosek Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami do Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, ustalił na poszczególnych wydziałach następujące godziny rektorskie dla doktorantów
i studentów:

  • Wydział Zarządzania w dniu 29.05.2017 r. w godzinach 9.00-10:30,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w dniu 29.05.2017 r.w godzinach  10:45-12:15,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w dniu 30.05.2017 r. w godzinach 10:00-11:30,
  • Wydział Infrastruktury i Środowiska w dniu 30.05. 2017 r. w godzinach 12:15-13:30.
Autor: BKiM, 25.05.2017

Ogłoszenie

Politechnika Częstochowska ogłasza nabór dzieci do Klubu Dziecięcego PCz „Żaczek” na rok szkolny 2017/2018. O przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres email: klubzaczek@adm.pcz.czest.pl.

Autor: WebAdmin, 17.05.2017

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej oraz Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z obchodami Juwenaliów ustala następujące godziny rektorskie:

  • środa 17 maja 2017r. od godziny 13.00;
  • czwartek 18 maja 2017r. – cały dzień;
  • piątek 19 maja 2017r. – cały dzień.
Autor: WebAdmin, 16.05.2017

Wycieczka do Pragi

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje pracowników Politechniki Częstochowskiej o zorganizowaniu wycieczki do Stolicy Czech Pragi. Wyjazd odbędzie się  w terminie od 23 do 25.06.2017r.  Cena  wyjazdu 243,00 zł/os. lub 291,00 zł/os. (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS). Zainteresowanych prosimy o kontakt: telefoniczny tel. 452  lub osobisty ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 15. Zapisy przyjmujemy do 19.05.2017 r. 

Organizacja wycieczki uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych.

Autor: WebAdmin, 10.05.2017

Konferencja pt. "Programujemy w szkole - od pierwszaka do inżyniera"

Programujemy w szkole - od pierwszaka do inżyniera

Politechnika Częstochowska oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy organizują Konferencję dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych pt. "Programujemy w szkole - od pierwszaka do inżyniera". 

Patronat nad konferencją objął Prezydent Miasta Częstochowa Pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof dr hab. inż. Norbert Sczygiol.

Konferencja jest adresowana jest do Dyrektorów oraz Nauczycieli uczących informatyki lub propagujących stosowanie technologii informacyjnych w pracy z uczniami. Tematem przewodnim jest programowanie i robotyka w kształceniu ucznia od szkoły podstawowej aż po szkołę średnią. 

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2017 r. w godz. 10-15, w budynku Wydziału  Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej aleja Armii Krajowej 21.

Autor: WebAdmin, 04.05.2017

Strony