Ogłoszenia

Ogłoszenie

W związku ze zmianą dotyczącą rozliczania kosztów podróży zagranicznej w zakresie ubezpieczenia osobowego pracowników, studentów i doktorantów, od dnia 1.10.2018 r. obsługę w powyższym zakresie na rzecz Uczelni świadczy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S. A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne będą w zakładce Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych/Informacje Działu Kard, Płac i Spraw Socjalnych/.

Autor: BKiM, 10.10.2018

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Autor: WebAdmin, 09.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej zaprasza w dniu 10 października 2018 r. o godzinie 9.30 do Klubu Politechnik wszystkich nauczycieli akademickich na spotkanie informacyjne dotyczące wejścia w życie zapisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z uwagi na powyższe w tym dniu obowiązywać będą w godzinach 9.00-12.00 godziny rektorskie dla nauczycieli akademickich i studentów.

Autor: BKiM, 08.10.2018

Rekolekcje

Emaus

REKOLEKCJE AKADEMICKIE NA DOBRY POCZĄTEK

08-09 października 2018 r.

19.00 Msza św.

20.00 Nauka rekolekcyjna

Rekolekcje poprowadzi ks. Michał Olszewski SCJ

Autor: BKiM, 08.10.2018

„Nareszcie w Dudapeszcie”

Dział Kadr, Płac i Spraw Socjalnych informuje Pracowników Politechniki Częstochowskiej o możliwości nabycia biletów na najnowszy program satyryczny Krzysztofa Daukszewicza „Nareszcie w Dudapeszcie”.

Cena biletów 35 zł lub 42 zł (w zależności od grupy zaszeregowania z ZFŚS).

Występ odbędzie się 27 października (sobota) 2018 r. w Klubie Politechnik o godzinie 19.00.

Bilety do nabycia w pokoju nr 172,  tel. 452.

Autor: BKiM, 05.10.2018

Strony