Ogłoszenia

Godziny rektorskie

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol –  na wniosek Uczelnianej Rady Doktorantów Politechniki Częstochowskiej, w związku z wyborami do Sądu Koleżeńskiego Doktorantów, ustalił na poszczególnych wydziałach następujące godziny rektorskie dla doktorantów
i studentów:

  • Wydział Zarządzania w dniu 29.05.2017 r. w godzinach 9.00-10:30,
  • Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w dniu 29.05.2017 r.w godzinach  10:45-12:15,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki w dniu 30.05.2017 r. w godzinach 10:00-11:30,
  • Wydział Infrastruktury i Środowiska w dniu 30.05. 2017 r. w godzinach 12:15-13:30.
Autor: BKiM, 25.05.2017

Festiwal Nauki

Festiwal Nauki 2017

            HARMONOGRAM FESTIWALU NAUKI 2017

SCENA

 

13.00 – Otwarcie Festiwalu Nauki, wystąpienie Rektora Politechniki Częstochowskiej i Prezydenta Miasta Częstochowy

13.30-15.00 –„Plac budowy” (Wydział Budownictwa)

15.00-15.30 –„Fizyka da się lubić” (Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów)

15.30-16.00 –„Poznajmy się…w Bibliotece Głównej PCz”. Prezentacja oraz konkursy z nagrodami

16.00-16.30 –„Pneumobil-trójkołowiec napędzany gazem” (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki)

16.30-17.00 –„Elektryka prąd nie tyka-pokazy doświadczeń” (Wydział Elektryczny)

17.00-17.30 –„W laboratorium chemicznym” (Wydział Infrastruktury i Środowiska)

17.30-18.00 –„Pierwsza pomoc-pokazy ratownicze” (Wydział Zarządzania)

Autor: BKiM, 22.05.2017

Podziękowania Władz Rektorskich Politechniki Częstochowskiej

Juwenalia to święto młodości i radości. Każdy student, który przeżył to święto jako udane, zachowa je w pamięci do końca życia. Jednocześnie Juwenalia to święto organizowane przez studentów dla studentów, zwłaszcza że to właśnie Wy, studenci, stanowicie o istnieniu każdej uczelni. Tym samym jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy uczestniczyć z młodymi ludźmi w tym wydarzeniu i wspólnie z nimi świetnie się bawić. Pragniemy również złożyć wielkie podziękowania dla Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego – organizatora i pomysłodawcy takiej formy tej tradycyjnej imprezy. Na takie Juwenalia z niecierpliwością będziemy czekać cały rok.

Autor: WebAdmin, 22.05.2017

SISMS


Informujemy, że na mocy zawartego porozumienia w sprawie współpracy w ramach Samorządowego Informatora SMS Politechnika Częstochowska, w tym jej wydziały mogą bezpłatnie wprowadzać do tego systemu komunikaty dotyczące ważnych wydarzeń organizowanych na uczelni.

Zachęcamy pracowników i studentów Politechniki Częstochowskiej do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania.

 

Autor: WebAdmin, 19.05.2017

Ogłoszenie

Politechnika Częstochowska ogłasza nabór dzieci do Klubu Dziecięcego PCz „Żaczek” na rok szkolny 2017/2018. O przyjęciu do klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres email: klubzaczek@adm.pcz.czest.pl.

Autor: WebAdmin, 17.05.2017

Strony