Ogłoszenia

Godziny rektorskie

W związku z ogłoszeniem przez Studencką Komisję Wyborczą wyborów do organów kolegialnych wybranych wydziałów Politechniki Częstochowskiej, 

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • dnia 21 listopada 2017 r.  w godzinach od 11.00 do 13.00  dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki (wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału).
Autor: BKiM, 17.11.2017

Godziny rektorskie

Z uwagi na wybory uzupełniające na stanowisko Prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów oraz przedstawicieli do Rady Wydziału w grupie profesorów i doktorów habilitowanych,
w dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla studentów tego wydziału.

Autor: BKiM, 17.11.2017

Wampiriada

Wampiriada plakat_11_2017

Autor: BKiM, 17.11.2017

Ogłoszenie

XIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego
dla studentów Wyższych Uczelni Technicznych

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków inżynierskich naszej Uczelni do wzięcia udziału w tegorocznej olimpiadzie języka niemieckiego. Etap I – pisemny, odbędzie się dnia 24 listopada 2017 (piątek) o godz.15.30
w sali JO11 SJO PCz. Zgłoszenia do dnia 20 listopada br. przyjmują lektorzy języka niemieckiego Studium Języków Obcych. 

XIX  Olimpiada  Języka  Angielskiego

Studium Języków Obcych zaprasza studentów wszystkich kierunków, zwłaszcza technicznych, do wzięcia  udziału w tegorocznej olimpiadzie języka angielskiego.

Zgodnie z kalendarium ustalonym przez organizatora Olimpiady, tj. Centrum  Języków
i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, eliminacje pisemne I etapu Olimpiady odbędą się w naszej uczelni dnia 1 grudnia 2017r. (piątek) o godzinie 1515 do 1715 w Sali JO5.

Organizatorzy i liczni sponsorzy zapewniają wartościowe i atrakcyjne nagrody.

Studenci, którzy ukończyli lektorat z języka angielskiego mogą przesyłać swoje zgłoszenia pod adres:
aspa@onet.eu

lub

marian.galkowski.pcz@gmail.com,.

Osoby aktualnie uczące się mogą również kontaktować się w tej sprawie z lektorami prowadzącymi zajęcia do dnia 24 listopada 2017r. do godz.1500.                         

Zachęcamy wszystkich studentów do podjęcia wyzwania.

Szczegółowe informacje, aktualności oraz regulamin znajduje się na stronie internetowej CJiK Politechniki Poznańskiej www.clc.put.poznan.pl w zakładce OLIMPIADA.

Koordynatorzy XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego w SJO PCz.

Mgr Joanna Pabjańczyk-Musialska, Mgr Marian Gałkowski.

Autor: BKiM, 14.11.2017

Godziny rektorskie

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Wydziału Budownictwa z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych na Wydziale Budownictwa, w dniu 30.11.2017 r. w godzinach od 11.00 do 12.00, 
Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie.

Autor: BKiM, 14.11.2017

Strony