Ogłoszenia

Ogłoszenie

Plakat

Plakat_2

50_kobiet_-_nowe

Autor: BKiM, 18.10.2018

Program "Wiedza Online"

Wiedza Online

Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej wyznacza godziny rektorskie:

  • Dla wszystkich Wydziałów - 21 października 2018 r. ( niedziela) - w związku z wyborami samorządowymi
  • Wydział Elektryczny -  22 października 2018 r. (poniedziałek)  w godzinach 11.00 - 13.00 w związku z wyborami na przedstawiciela Studentów Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego
  • Wydział Elektryczny - 23 października 2018 r. (wtorek) w godzinach 11.30 - 13.15 - ze względu na wybory uzupełniające Prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju, zgodnie z Komunikatem nr 37/2018 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Elektrycznego.
Autor: BKiM, 16.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej w związku z ustalonymi przez Studencką Komisję Wyborczą wyborami na Przewodniczących Wydziałowych Rad Samorządu Studentów oraz przedstawiciela studentów do Senatu Politechniki Częstochowskiej zarządza godziny rektorskie na poniższych wydziałach:

  • Wydział Zarządzania - 17.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Budownictwa - 18.10.2018 r. w godzinach od 10:00 do 12:00,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki - 18.10.2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Autor: WebAdmin, 12.10.2018

Godziny rektorskie

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie dla pracowników Wydziału Zarządzania w dniu 16.10.2018 r. w godzinach 12.00 – 13.00 z uwagi na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Wydziału na kadencję 2016-2020 w grupie profesorów i doktorów habilitowanych.

Autor: BKiM, 10.10.2018

Strony