Ogłoszenia

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.

Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające przy Politechnice Częstochowskiej nominowane do pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce.

SKN Design Thinking Space jedną z najlepszych organizacji w Polsce.

 

Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej od 2014, zostało nominowane do grona pięciu najlepszych organizacji akademickich w Polsce. SKN DTSpace zajmuje się na co dzień propagowaniem metodologii Design Thinking.  Jednym z założen SKN DTSpace jest jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy poprzez liczne warsztaty, szkolenia, konsultacje oraz współpracę z firmami z całej Polski.

Z grona wielu zgłoszeń z całej Polski to właśnie Design Thinking Space zostało nominowane przez Radę do ostatniego etapu Konkursu.
W skład Rady wchodzą W skład Rady Konkursy wchodzą prezesi oraz członkowie największych spółek i instytucji w Kraju.

Tak prestiżowe wyróżnienie pokazuje jak ważna jest kreatywność, umiejętność praktycznego działania oraz praca zespołowa na dzisiejszym Rynku Pracy.

 

Prosimy bardzo o oddanie głosu wszystkich studentów oraz pracowników.

Swój głos możesz oddać:

http://startnarynkupracy.pl/

Autor: WebAdmin, 27.03.2017

Ogłoszenie

Autor: WebAdmin, 24.03.2017

Bieg w kasku

30 marca br. o godz. 13.30 w ramach ogólnopolskiej akcji "Dziewczyny na politechniki" odbędzie się "Bieg w kasku". Zapraszamy maturzystki, studentki i kadrę akademicką. Czekają atrakcyjne nagrody. Więcej w Regulaminie Biegu. Zobacz też trasę zawodów. 

Autor: WebAdmin, 24.03.2017

Erasmus+

Erasmus Rekrutacja

Autor: BKiM, 21.03.2017

Otwarty nabór

Ogłoszenie o otwartym naborze
 

Politechnika Częstochowska ogłasza nabór otwarty na Partnera zainteresowanego rewitalizacją i użytkowaniem stadionu sportowego przy ul. Kilińskiego 85/107 w Częstochowie

 

 1. Zainteresowane naborem podmioty powinny do dnia 31.03.2017 złożyć wniosek zawierający:
 • Dane podmiotu - nazwa, adres, prowadzone dyscypliny sportu
 • Wizję współpracy - dokument opisujący szczegółowy plan rewitalizacji stadionu oraz model przyszłej współpracy z uczelnią
 • Potwierdzenie doświadczenia w samodzielnym zarządzaniu stadionem sportowym (przez okres minimum 2 lat)
 • Oświadczenie o gotowości do występowania drużyn Partneraw rozgrywkach z dodaniem do nazwy członu “Politechnika” w bezpośrednim sąsiedztwie członu “Częstochowa”
 1. Kryteria wyboru Partnera
 • Doświadczenie w samodzielnym zarządzaniu stadionem sportowym (udokumentowane minimum 2 lata)
 • Plan przywrócenia obiektowi właściwego stanu użytkowego (możliwości techniczne, termin, plan użytkowania gwarantujący możliwość utrzymania murawy na właściwym poziomie)
 • Gotowość do udostępnienia płyty studentom Politechniki Częstochowskiej od poniedziałku do piątku w godzinach co najmniej 8:00 - 14:00
 • Merytoryczna ocena planu imprez planowanych do organizacji na stadionie (zwłaszcza w weekendy)
 • Gotowość do występowania drużyn w rozgrywkach z dodaniem do nazwy członu “Politechnika” w bezpośrednim sąsiedztwie członu “Częstochowa”
 • Plan aktywizacji studentów, w szczególności aktywizacji mieszkańców domów studenckich Politechniki Częstochowskiej
 • Gotowość do udostępnienia bezpłatnie boiska klubowi CKS Częstochowa w dniu organizacji imprez o charakterze ogólnopolskim, o ile nie koliduje to z kalendarzem podmiotu użytkującego stadion
 1. Politechnika Częstochowska zastrzega sobie prawo do:
 • wyboru Partnera do dnia 24.04.2017 roku lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny,
 • negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań z wybranym Partnerem.
 1. Dokumenty należy składać w Sekretariacie Kanclerza, 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69, pok. 28

 

Autor: BKiM, 20.03.2017

Strony