Konkursy na nauczycieli

konkurs na stanowisko asystenta

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
ASYSTENTA
w Katedrze Konstrukcji Metalowych i Materiałów Budowlanych
na Wydziale Budownictwa

Autor: WebAdmin, 18.07.2019

Konkurs dla doktoranta na stypendium naukowe

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
dla doktoranta na stypendium naukowe
w ramach projektu NCN nr UMO-2018/31/B/ST8/01717:
„Opracowanie i implementacja nowej metody modelowania przejścia laminarno - turbulentnego w warstwie przyściennej uwzględniającej utratę stabilności przepływu na wskutek oddziaływania fal akustycznych”

Autor: WebAdmin, 28.06.2019

Konkurs na stanowisko adiunkta

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza konkurs na stanowisko
Adiunkta
w Zakładzie Obliczeń Równoległych, Sieci Komputerowych i Systemów Rozproszonych
w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Autor: WebAdmin, 26.06.2019

Konkurs dla doktoranta na stypendium naukowe

REKTOR
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
dla doktoranta na stypendium naukowe
w ramach projektu NCN nr 2018/31/D/ST8/00199:
„Eksperymentalna i numeryczna analiza rozkładu orientacji cząstek niesferycznych
w losowo upakowanych złożach stałych”

Autor: WebAdmin, 26.06.2019

konkurs dla dwóch doktorantów na stypendia naukowe

REKTOR 
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
ogłasza otwarty konkurs 
na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
dla dwóch doktorantów na stypendia naukowe
w ramach projektu NCN nr 2018/29/B/ST8/00262: 
"Rozwój modelu przybliżonej filtracji dla turbulentnego spalania"

Autor: WebAdmin, 17.06.2019

Strony