Zasady udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 194/2016 z dnia 12.01.2016 w sprawie wprowadzenia zmian do znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 105/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2014 roku z późniejszymi zmianami) Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 125/2014 z dnia 17.11.2014 w sprawie wprowadzenia zmian do znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej (zmiana Zarządzenia nr 105/2014 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.05.2014 roku) Zobacz i pobierz
Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej nr 105/2014 z dnia 20.05.2014 w sprawie wprowadzenia znowelizowanych Zasad udzielania zamówień publicznych w Politechnice Częstochowskiej Zobacz i pobierz