Szczegóły ogłoszenia ZP/D-54/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-54/A/20

"Dostawa wycinarki drutowej elektroerozyjnej dla Katedry Technologii i Automatyzacji Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,5 2020.10.14 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 57,9 2020.10.14 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.10.14 14
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.10.14 13
Projekt umowy doc 72,0 2020.10.14 12
Protokól odbioru doc 40,0 2020.10.14 12
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.10.14 15

Pobierz wszystkie dokumenty