Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-09/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-09/20

"Prace remontowe w pomieszczeniu sportowo-rekreacyjnym na piętrze budynku Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PCz"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,2 2020.10.07 140

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,1 2020.10.13 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 61,7 2020.10.07 52

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.10.07 33
opz pdf 189,8 2020.10.07 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2020.10.07 34
przedmiar pdf 19,0 2020.10.07 65
STWiOR SWFiS pdf 276,1 2020.10.07 31
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2020.10.07 37
Wzór umowy na roboty budowlane doc 136,5 2020.10.07 31

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,3 2020.10.13 18

Pobierz wszystkie dokumenty