Szczegóły ogłoszenia ZP/US-09/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/US-09/20

"Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych dla Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne docx 43,5 2020.05.21 164

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy doc 160,0 2020.05.21 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 43,0 2020.05.21 83
Projekt umowy doc 78,5 2020.05.21 96
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia doc 57,0 2020.05.21 86
Wzór formularza oferty doc 53,0 2020.05.21 84
zmieniony Projekt umowy doc 78,5 2020.05.28 71

Pobierz wszystkie dokumenty