Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-03/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-03/20

"Dostawa i montaż klimatyzatora kasetonowego do pomieszczenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,1 2020.05.19 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 57,2 2020.05.19 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.05.19 88
OPZ pdf 1696,9 2020.05.19 114
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2020.05.19 86
przedmiar klimatyzator pdf 259,7 2020.05.19 108
stwior pdf 99,7 2020.05.19 99
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2020.05.19 85
Wzór umowy na roboty budowlane doc 137,0 2020.05.19 94

Pobierz wszystkie dokumenty