Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-08/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-08/20

"Dostawa serwerów obliczeniowych (3 szt.) dla Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 21,5 2020.05.06 240

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,7 2020.05.06 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.05.06 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,0 2020.05.06 66
protokół odbioru docx 18,0 2020.05.06 60
Wzór oferty na dostawy doc 26,6 2020.05.06 62
Wzór umowy na dostawy docx 29,6 2020.05.06 69
Załącznik_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pdf 229,5 2020.05.06 128
ZPDK-08_20_Załącznik _Tabela Parametrów Technicznych docx 32,9 2020.05.06 75

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2020.05.12 57

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2020.05.19 42

Pobierz wszystkie dokumenty