Szczegóły ogłoszenia ZP/DK-05/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/DK-05/20

"Dostawa przełączników sieciowych 8 portowe (5 szt.) do prowadzenia zajęć na specjalności Cyberbezpieczeństwo w ramach projektu Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Częstochowskiej POWR.03.05.00-00-Z008/18"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 49,3 2020.03.05 277

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 94,1 2020.03.05 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 113,9 2020.03.05 61
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 110,5 2020.03.05 62
protokół odbioru docx 18,0 2020.03.05 61
Wzór oferty na dostawy docx 113,2 2020.03.05 65
Wzór umowy na dostawy docx 117,7 2020.03.05 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.03.17 60

Pobierz wszystkie dokumenty