Szczegóły ogłoszenia ZP/D-09/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-09/A/20

"Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2020.02.27 422

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 11,8 2020.03.05 53

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 59,4 2020.02.27 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.02.27 56
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,9 2020.02.27 59
Projekt umowy doc 71,5 2020.02.27 57
Protokól odbioru doc 40,0 2020.02.27 62
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2020.02.27 61

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 21,8 2020.03.05 65

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.03.12 63

Pobierz wszystkie dokumenty