Szczegóły ogłoszenia ZP/D-07/A/20

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-07/A/20

"Sukcesywna dostawa ciekłego azotu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,1 2020.02.27 360

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,1 2020.03.03 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 49,2 2020.02.27 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.02.27 64
Formularz_cenowy doc 29,0 2020.02.27 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,5 2020.02.27 62
Wzór oferty doc 49,0 2020.02.27 57
Wzór umowy doc 71,0 2020.02.27 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ,zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 21,7 2020.03.03 58

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.03.12 54

Pobierz wszystkie dokumenty