Szczegóły ogłoszenia ZP/D-43/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-43/A/19

"Dostawa projektorów dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2019.10.15 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 50,2 2019.10.15 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.10.15 76
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.10.15 76
Projekt umowy doc 86,5 2019.10.15 71
Protokól odbioru doc 40,0 2019.10.15 74
Wzór oferty na dostawy doc 59,5 2019.10.15 71

Pobierz wszystkie dokumenty