Szczegóły ogłoszenia ZP/D-39/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-39/A/19

"Dostawa prasy do inkludowania próbek metalograficznych dla Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,9 2019.10.11 214

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,2 2019.10.21 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,6 2019.10.11 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.10.11 71
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.10.11 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.10.11 74
Projekt umowy doc 86,5 2019.10.11 69
Protokól odbioru doc 40,0 2019.10.11 69

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,2 2019.10.21 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2019.10.29 63

Pobierz wszystkie dokumenty