Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-19/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-19/19

"Instalacja fotowoltaiczna na dachu Budynku Głównego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2019.10.01 247

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540216490 docx 12,8 2019.10.11 52

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,5 2019.10.01 121

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.10.01 42
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.10.01 44
Projekt_wykonawczy pdf 4097,8 2019.10.01 100
Przedmiar pdf 71,1 2019.10.01 74
STWIOR pdf 155,0 2019.10.01 51
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,8 2019.10.01 53
Wzór umowy na roboty budowlane doc 151,0 2019.10.01 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 29,7 2019.10.11 62

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2019.10.17 67

Pobierz wszystkie dokumenty