Szczegóły ogłoszenia ZP/RB-18/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/RB-18/19

"Prace remontowe w segmencie „E” budynku Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, przy ul. Dąbrowskiego 73"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,4 2019.09.12 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 58,6 2019.09.12 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2019.09.12 82
Opis przedmiotru zamówienia A0 pdf 274,2 2019.09.12 112
oswietlenie A0-przedmiar_2 pdf 105,0 2019.09.12 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,7 2019.09.12 84
Projekt budowlany wykonawczy wymiany instalacji oświetlenia pdf 2779,5 2019.09.12 123
Przedmiar roboty budowlane-A0 pdf 37,6 2019.09.12 101
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót- A0 pdf 136,6 2019.09.12 106
STWiOR wymiany istalacji oświetlenia pdf 116,4 2019.09.12 83
Wzór oferty na roboty budowlane docx 20,6 2019.09.12 83
Wzór umowy na roboty budowlane doc 150,5 2019.09.12 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2019.10.01 112

Pobierz wszystkie dokumenty