Szczegóły ogłoszenia ZP/D-32/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-32/A/19

"Dostawa tokarki CNC sterowanej w 4 osiach (X+Z+C+Y) dla Instytutu Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,8 2019.09.12 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2019.09.12 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2019.09.12 83
Formularz oferty na dostawy doc 53,5 2019.09.12 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.12 84
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.12 81
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.12 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.24 69

Pobierz wszystkie dokumenty