Szczegóły ogłoszenia ZP/D-28/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-28/A/19

"Dostawa niwelatora rotacyjnego i tachimetru elektronicznego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,1 2019.09.05 282

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 55,9 2019.09.05 245

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmieniony formularz oferty na dostawy doc 56,0 2019.09.12 69
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2019.09.05 100
Formularz oferty na dostawy doc 56,5 2019.09.05 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2019.09.05 103
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.05 114
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.05 95

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2019.09.12 82

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2019.09.17 70

Pobierz wszystkie dokumenty