Szczegóły ogłoszenia ZP/D-27/A/19

Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-27/A/19

"Dostawa stanowiska dydaktycznego z lekkim robotem przemysłowym wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej "

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 49,4 2019.09.04 157

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 51,6 2019.09.04 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2019.09.04 78
Formularz oferty na dostawy doc 56,0 2019.09.04 94
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,8 2019.09.04 82
Projekt umowy doc 86,5 2019.09.04 77
Protokól odbioru doc 40,0 2019.09.04 78
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 54,0 2019.09.04 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2019.09.17 97

Pobierz wszystkie dokumenty